Bergen, Norway Gjestgjevargarden, Skånevik, Norway Skansen, Bergen, Norway Rullestad, Etne, Norway Ponte Vecchio, Florence, Italy. "Den gamle brua" Bergen, Norway Kjernebitar Stillits Bøkeskog, Skånevik Bøkeskog, Skånevik Bryggen, Bergen Strype, Etne Bjørkefink Bjørkefink Rødsildre Kvitveis Kyr, Rus, Etne Ekorn Klosterklokke lightbox gallery cmsby VisualLightBox.com v6.1