? Steine Foto & Media

Steine Foto & Media

Lars Arnvid Steine

Sosiolog, tekstforfattar og fotograf med allsidig interesse og erfaring. Mellom anna erfaring frå ei mediabedrift, som tekstforfattar og fotograf, og frå arbeid innan forskning og utvikling. Lang erfaring med produksjon av tekst, blant anna rapportar, avisartiklar, innhald til nettsider, presentasjonar og e-læring.

Kontakt

Mobil: 95 15 71 86

Epost: info@larssteine.no

Lenker

Etnetur.no - Turar i Etne og Etnefjella

<